#fancybox-close{right:-15px;top:-15px} div#fancybox-content{border-color:#FFFFFF} div#fancybox-title{background-color:#FFFFFF} div#fancybox-outer{background-color:#FFFFFF} div#fancybox-title-inside{color:#333333}

Aktivity

Záujmové aktivity

V rámci záujmovej a kultúrnej činnosti organizujeme kultúrne programy a akcie v spoločenskej miestnosti a v areáli zariadenia. Záujmová činnosť sa realizuje v priestoroch muzikoterapie, telocvične, kuchynky a v spoločenskej miestnosti. Klienti sa môžu zúčastniť a zapojiť do:

 • ergoterapie – práca v záhrade, starostlivosť o zvieratá, ručné práce, pomocné práce v kuchyni, pomoc pri upratovaní a v práčovni
 • muzikoterapie (africké bubny, klávesy, spev a tanec a i.)
 • arteterapie (olejomaľba, akvarel, maľovanie na sklo a i.)
 • kuchynky (klienti sa učia variť, piecť a stolovať)
 • felinoterapie (terapia s mačkou)
 • canisterapie (terapia so psom)
 • dramatoterapie (nacvičovanie kultúrnych programov, scénok a hranie rolí)
 • spoločenských hier
 • športových hier
 • fašiangovej zábavy, oslavy dňa matiek, Valentínskeho posedenia, posedenia ku dňu ��cty k seniorom, oslavy ku dňu žien, osláv menín a narodenín, Mikulášskeho posedenia, Štedrovečerného posedenia, oslavy Nového roka
 • opekačky (opekanie slaniny a klobásy v prírode)
 • jednodňových a viacdňových výletov
 • návštev divadla, kín, múzeí, knižníc, obchodov

Priamo v zariadení je pre klientov k dispozícii kaplnka, kde sa pravidelne konajú sväté omše a je prístupná aj pre občanov Veľkého Blhu.