#fancybox-close{right:-15px;top:-15px} div#fancybox-content{border-color:#FFFFFF} div#fancybox-title{background-color:#FFFFFF} div#fancybox-outer{background-color:#FFFFFF} div#fancybox-title-inside{color:#333333}

Dokumenty na stiahnutie

Ako k nám ?

Tlačivá na stiahnutie :

Podmienky prijatia občanov do zariadení sociálnych služieb

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu