#fancybox-close{right:-15px;top:-15px} div#fancybox-content{border-color:#FFFFFF} div#fancybox-title{background-color:#FFFFFF} div#fancybox-outer{background-color:#FFFFFF} div#fancybox-title-inside{color:#333333}

Starostlivosť

Starostlivosť a služby

Ubytovanie

Klienti sú ubytovaní v rámci dvoch oddelení: chodiaceho a ležiaceho. Vzhľadom k charakteru našej budovy sú klienti ubytovaní v dvoj, troj, štvor, päť a šesťposteľových izbách. Využívajú spoločné sociálne zariadenia, ktorých počet je primeraný počtu klientov.

Stravovanie

Klientom zariadenia sa poskytuje celodenné stravovanie – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera v priestoroch jedálne na prízemí zariadenia. Imobilným klientom sa podáva strava priamo na lôžku.

Poskytujeme dva druhy stravy:  racionálnu a diabetickú

Zdravotná starostlivosť :

lekári, rehabilitácie